Privacybeleid

Bedankt voor uw interesse in onze website. De bescherming van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. Met ons privacybeleid willen wij u informeren over het type, de omvang en het doel van de verwerking van persoonlijke gegevens in het kader van onze website, de functies en inhoud ervan, evenals onze externe internetaanwezigheden zoals onze andere social media-kanalen. Uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming. Bij links naar andere websites hebben wij geen invloed op of controle over de gelinkte inhoud en de gegevensbeschermingsbepalingen aldaar. Wij raden u aan om de verklaringen over gegevensbescherming op de gelinkte websites te controleren. Zo kunt u nagaan of en in welke mate er persoonlijke gegevens worden verzameld, verwerkt, gebruikt of toegankelijk gemaakt voor derden.

Contactgegevens van de voor de verwerking verantwoordelijke en de functionaris voor gegevensbescherming

Verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de EU GDPR

Flexopus GmbH
Schlosserstr. 2
70180 Stuttgart
Telefoon: +49 711 342 085 05
E-mail: info@flexopus.com

De verantwoordelijke voor de verwerking bepaalt alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming:

PROLIANCE GmbH
Datenschutzexperte.de
Leopoldstr. 21
80802 München
E-mail: datenschutzbeauftragter@datenschutzexperte.de

Wanneer u contact opneemt met de functionaris voor gegevensbescherming, vermeld dan Flexopus GmbH direct in de onderwerpregel. Voeg a.u.b. geen gevoelige informatie zoals een kopie van uw identiteitsbewijs bij uw aanvraag.

Gegevensverwerking via het bezoek aan de website

Wanneer u onze website bezoekt, is het technisch noodzakelijk dat gegevens via uw internetbrowser naar onze webserver worden verzonden. De volgende gegevens worden geregistreerd tijdens een lopende verbinding voor communicatie tussen uw internetbrowser en onze webserver:

 • Inventarisgegevens (bijv. naam, adres),
 • Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummer),
 • Inhoudelijke gegevens (bijv. tekstinvoer),
 • Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, toegangstijden),
 • Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).

Om redenen van technische veiligheid, met name ter verdediging tegen pogingen tot aanvallen op onze webserver, kunnen we deze gegevens gedurende een korte periode opslaan. Het is niet mogelijk om op basis van deze gegevens conclusies te trekken over individuele personen. Uiterlijk na zeven dagen worden de gegevens geanonimiseerd door het IP-adres op domeinniveau in te korten, zodat er geen relatie meer kan worden gelegd met de individuele gebruiker. Deze gegevens worden op geen enkele wijze geanalyseerd, behalve voor statistische doeleinden in geanonimiseerde vorm. Deze gegevens worden niet samengevoegd met gegevens uit andere gegevensbronnen.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud die u naar ons als beheerder van de website verzendt, maakt onze website gebruik van SSL- of TLS-codering. Dit betekent dat gegevens die u via deze website verstuurt niet door derden kunnen worden gelezen. U herkent een versleutelde verbinding aan de adresregel "https://" van uw browser en het slotsymbool in de browserregel.

Server logbestanden

In serverlogbestanden verzamelt en bewaart de provider van de website automatisch informatie die uw browser aan ons doorgeeft. Dit zijn:

 • Bezochte pagina op ons domein,
 • Datum en tijd van de serveraanvraag,
 • Browsertype en browserversie,
 • Gebruikt besturingssysteem,
 • Referrer URL,
 • Hostnaam van de computer die toegang krijgt,
 • IP-adres.

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De basis voor gegevensverwerking is Art. 6 para. 1 lit. b EU GDPR, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

Vertaaldienst

Deze website maakt gebruik van de vertaaldienst Weglot, gevestigd te 138 rue Pierre Joigneaux, 92270 Bois-Colombes, Frankrijk. Weglot is geregistreerd in de Nanterre Trade, bedrijfsregister nr. 818 164 964.

Weglot wordt geladen wanneer u de website oproept, zodat u de taal kunt veranderen in iets anders dan Duits via het taalpictogram in de voettekst van de website. Hierdoor kan er een directe verbinding tot stand komen tussen uw browser en de Weglot server wanneer u deze website bezoekt. Weglot ontvangt daardoor de informatie dat u deze website heeft bezocht met uw IP-adres.  

De gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van art. 6 lid 1 lit. f EU GDPR. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het presenteren van een aanzienlijk deel van zijn website in gangbare talen voor niet-Duitssprekende bezoekers. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a EU GDPR. Uw toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Meer informatie hierover is te vinden in Weglot's privacybeleid: https://weglot.com/privacy/.

Neem contact op met

Als u contact met ons opneemt via het contactformulier, e-mail of via onze social media-kanalen (bijv. berichten, opmerkingen of privéberichten), worden uw gegevens van het aanvraagformulier, uw e-mail of rechtstreeks bericht, inclusief de contactgegevens die u daar verstrekt, gebruikt om uw vraag te verwerken. Het verstrekken van deze gegevens is noodzakelijk voor het verwerken en beantwoorden van uw vraag - zonder deze gegevens kunnen wij uw vraag niet of slechts in beperkte mate beantwoorden. De gegevens kunnen worden opgeslagen in ons relatiebeheersysteem (CRM) HubSpot. Als u contact met ons opneemt via onze social media-kanalen (bijv. berichten, opmerkingen of privéberichten), willen we u erop wijzen dat de betreffende social media-aanbieder uw gegevens ook aan ons doorgeeft. Daarom zijn de algemene voorwaarden, informatie over gegevensbescherming en richtlijnen voor gegevensverwerking van de betreffende exploitant van het sociale mediaplatform van toepassing.

De rechtsgrondslag voor het verwerken van de gegevens is ons legitieme belang bij het beantwoorden van uw vraag in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f EU GDPR en, indien van toepassing, Art. 6 para. 1 lit. b EU GDPR als uw vraag gericht is op het sluiten van een contract. Uw gegevens worden verwijderd als uw vraag definitief is beantwoord en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten, zoals in het geval van een latere contractverwerking. In het geval van Art. 6 para. 1 lit. f EU GDPR kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens met werking voor de toekomst.

We gebruiken HubSpot op onze website voor marketing- en ondersteuningsactiviteiten. Wanneer je het contactformulier gebruikt, worden de gegevens die je verstuurt verzameld door de externe provider HubSpot en vallen ze onder het privacybeleid van HubSpot. HubSpot is een softwarebedrijf uit de Verenigde Staten met een vestiging in Duitsland. Contact: HubSpot Germany GmbH, Am Postbahnhof 17, 10243 Berlijn, Telefoon: 030 56796549 Hubspot is een geïntegreerde softwareoplossing die we gebruiken voor verschillende aspecten van onze online marketing. Deze omvatten: E-mailmarketing, publiceren & rapporteren van sociale media, rapportage, contactbeheer (bijv. gebruikerssegmentatie & CRM), landingspagina's en contactformulieren.

Gegevens kunnen worden overgedragen naar de VS als onderdeel van de verwerking via HubSpot. HubSpot neemt actief deel aan het EU-VS Data Privacy Framework, dat de correcte en veilige overdracht van persoonsgegevens van EU-burgers naar de VS regelt. Meer informatie hierover is te vinden op https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en. HubSpot maakt ook gebruik van zogenaamde standaard contractuele clausules (Art. 46 (2) en (3) EU GDPR). Standaard contractuele clausules zijn sjablonen die door de EU-Commissie worden verstrekt en die ervoor zorgen dat de verwerking van uw persoonsgegevens bij overdracht naar een derde land (zoals de VS) onderworpen is aan een beveiligingsniveau dat overeenkomt met dat van de EU GDPR. U kunt de bijbehorende standaard contractbepalingen hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de. Door middel van het EU-VS Data Privacy Framework en de Standaard Contractuele Clausules, verplicht HubSpot zich te voldoen aan het Europese niveau van gegevensbescherming bij het verwerken van uw relevante gegevens, zelfs als de gegevens worden opgeslagen, verwerkt en beheerd in de VS.

Toepassingen

Onze website bevat een sollicitatieformulier dat gebruikt kan worden voor elektronische sollicitaties. Wij gebruiken de JOIN sollicitanten management tool van JOIN Solutions GmbH, Schönhauser Allee 36, 10435 Berlijn.  

Als een sollicitant gebruikmaakt van deze optie, worden de gegevens die zijn ingevoerd in het invoerscherm naar ons verzonden en opgeslagen. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van uw sollicitatie in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b EU GDPR. Deze gegevens zijn

 • E-mailadres
 • Voornaam
 • Naam
 • Curriculum vitae
 • Optioneel: Begeleidende brief

De overige persoonsgegevens die tijdens het indieningsproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het aanvraagformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

Na afronding van de sollicitatieprocedure worden de gegevens maximaal vier maanden bewaard. Uw gegevens worden uiterlijk na vier maanden verwijderd. In het geval van een wettelijke verplichting worden de gegevens opgeslagen in overeenstemming met de geldende bepalingen. Informatie over de gegevensverwerking door JOIN vind je hier: https://join.com/de/datenschutz/.

U kunt uw sollicitatie ook per e-mail naar ons sturen. In dat geval verzamelen we je e-mailadres en de gegevens die je in de e-mail verstrekt.

Gegevens nieuwsbrief

Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen die op de website wordt aangeboden met regelmatige informatie over onze aanbiedingen en producten, hebben we uw e-mailadres nodig als verplichte informatie. We gebruiken de zogenaamde dubbele opt-in procedure voor het verzenden van de nieuwsbrief. Dit betekent dat we u onze nieuwsbrief alleen per e-mail toesturen als u ons uitdrukkelijk hebt bevestigd dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen. U ontvangt een e-mail met een link waarmee u kunt bevestigen dat u, als eigenaar van het betreffende e-mailadres, in de toekomst nieuwsbrieven wilt ontvangen. Door uw bevestiging geeft u ons toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a EU GDPR dat wij uw persoonlijke gegevens mogen gebruiken voor het verzenden van de gewenste nieuwsbrief.  

Wanneer u zich registreert voor de nieuwsbrief, slaan we, naast het e-mailadres dat nodig is voor verzending, het IP-adres op via welk u zich hebt geregistreerd voor de nieuwsbrief, evenals de datum en tijd van uw registratie en bevestiging voor de nieuwsbrief. Op deze manier kunnen we eventueel misbruik op een later tijdstip opsporen.  

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de link in elke nieuwsbrief of per e-mail. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft onaangetast door de afmelding. Na afmelding wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze distributielijst voor nieuwsbrieven, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het verdere gebruik van de verzamelde gegevens of de verdere verwerking anderszins wettelijk is toegestaan.

Online aanwezigheid in sociale netwerken

YouTube

Voor de integratie en weergave van video-inhoud gebruikt onze website plugins van YouTube. De aanbieder van het videoportaal is YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS.

Hier gebruiken we de optie "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" van YouTube. Wanneer je een pagina oproept die een YouTube-video bevat, wordt er een verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina's je hebt bezocht. Volgens de informatie van YouTube worden in de "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" jouw gegevens - in het bijzonder apparaatspecifieke informatie inclusief het IP-adres - alleen doorgestuurd naar de YouTube-server in de VS als je actief op de video klikt. YouTube kan jouw surfgedrag direct toewijzen aan jouw persoonlijke profiel als je bent aangemeld bij jouw YouTube-account. Je hebt de mogelijkheid om dit te voorkomen door je vooraf af te melden.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f EU GDPR.

Volgens YouTube kunnen de verzamelde gegevens ook worden overgedragen aan de VS en andere derde landen. YouTube is een volledige dochteronderneming van Google LLC. Google neemt actief deel aan het EU-VS Data Privacy Framework, dat de correcte en veilige overdracht van persoonlijke gegevens van EU-burgers naar de VS regelt. Meer informatie hierover kun je vinden op https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en. YouTube maakt ook gebruik van zogenaamde standaard contractuele clausules (Art. 46 (2) en (3) EU GDPR). Standaard contractuele clausules zijn sjablonen van de EU-Commissie die ervoor zorgen dat de verwerking van jouw persoonsgegevens bij overdracht naar een derde land (zoals de VS) onderworpen is aan een beveiligingsniveau dat overeenkomt met dat van de GDPR van de EU. U kunt de bijbehorende standaard contractbepalingen hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de. Door middel van het EU-VS Data Privacy Framework en de standaardcontractbepalingen verplicht YouTube zich tot naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming bij de verwerking van jouw relevante gegevens, zelfs als de gegevens worden opgeslagen, verwerkt en beheerd in de VS.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die ons helpen om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies worden tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Hier is ons cookiebeleid.

Sommige cookies zijn sessiecookies. Dergelijke cookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw browsersessie. Permanente cookies daarentegen blijven op uw eindapparaat totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd. Dergelijke cookies helpen ons om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website.

Het plaatsen van cookies, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van elektronische communicatieprocessen of het aanbieden van bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelmandje), vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. f EU GDPR. Als exploitant van deze website hebben we een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en soepel verlenen van onze diensten. Als er andere cookies worden geplaatst (bijvoorbeeld voor analysefuncties), worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid. Als hiervoor toestemming is gevraagd, worden cookies uitsluitend geplaatst op basis van art. 6 lid 1 letter a EU GDPR. Uw toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Met een moderne webbrowser kunt u het plaatsen van cookies controleren, beperken of voorkomen. Veel webbrowsers kunnen zo worden geconfigureerd dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer het programma wordt afgesloten. Het uitschakelen van cookies kan leiden tot een beperkte functionaliteit van onze website.

De cookie-instellingen kunnen worden beheerd via de volgende links voor de respectieve browsers:

Google Analytics

Onze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van de webanalysedienst is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw eindapparaat opslaat en die een analyse van het websitegebruik mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt doorgestuurd naar een server van Google en daar opgeslagen. De server bevindt zich meestal in de VS.

Google Analytics-cookies worden ingesteld op basis van art. 6 lid 1 lit. f EU GDPR. Als websitebeheerder hebben we een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en onze reclame te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a EU GDPR. Uw toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Volgens Google kunnen de verzamelde gegevens ook worden doorgegeven aan de VS en andere derde landen. Google neemt actief deel aan het EU-VS Data Privacy Framework, dat de correcte en veilige overdracht van persoonlijke gegevens van EU-burgers naar de VS regelt. Meer informatie hierover vindt u op https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en. Google maakt ook gebruik van zogenaamde standaard contractuele clausules (Art. 46 (2) en (3) EU GDPR). Standaard contractuele clausules zijn sjablonen van de Europese Commissie die ervoor zorgen dat de verwerking van uw persoonsgegevens bij overdracht naar een derde land (zoals de VS) onderworpen is aan een beveiligingsniveau dat overeenkomt met dat van de GDPR van de EU. U kunt de bijbehorende standaard contractbepalingen hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de. Door middel van het EU-VS Data Privacy Framework en de standaard contractuele clausules verplicht Google zich te voldoen aan het Europese niveau van gegevensbescherming bij het verwerken van uw relevante gegevens, zelfs als de gegevens worden opgeslagen, verwerkt en beheerd in de VS.

Details over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens zijn te vinden in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

We gebruiken Google Analytics in combinatie met de IP-anonimiseringsfunctie. Deze zorgt ervoor dat Google uw IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte inkort voordat het naar de VS wordt verzonden. In uitzonderlijke gevallen stuurt Google het volledige IP-adres naar een server in de VS en kort het daar in. Google gebruikt deze informatie namens ons om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Het instellen van cookies door uw webbrowser kan worden voorkomen. Sommige functies van onze website kunnen daardoor echter beperkt zijn. U kunt ook het verzamelen van gegevens over uw websitegebruik voorkomen, inclusief uw IP-adres en de daaropvolgende verwerking door Google. Dit is mogelijk door het downloaden en installeren van de browser plug-in die toegankelijk is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er zal een opt-out-cookie worden ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan onze website worden verzameld: Google Analytics uitschakelen.

Onze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Hiermee kunnen rapporten worden gemaakt die verklaringen bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van websitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van derden. Het is niet mogelijk om de gegevens toe te wijzen aan een specifieke persoon. U kunt deze functie op elk gewenst moment uitschakelen. Dit is mogelijk via de advertentie-instellingen in uw Google-account of door het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen te verbieden, zoals uitgelegd in het gedeelte "Bezwaar tegen gegevensverzameling".

Om volledig te voldoen aan de wettelijke vereisten voor gegevensbescherming, hebben we een contract voor orderverwerking afgesloten met Google.

Google Ads en Google Conversion Tracking

Onze website maakt gebruik van Google Ads. De aanbieder is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Ads is een online advertentieprogramma. Wij werken met conversietracking als onderdeel van het online advertentieprogramma. Nadat je op een advertentie van Google hebt geklikt, wordt er een cookie geplaatst voor conversietracering. Cookies zijn kleine tekstbestanden die je webbrowser opslaat op je eindapparaat. Google Ads cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. De cookie stelt Google en ons in staat om te herkennen dat je op een advertentie hebt geklikt en bent doorgestuurd naar onze website.

Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. De cookies zijn niet traceerbaar via de websites van AdWords-klanten. Conversiecookies worden gebruikt om conversiestatistieken te maken voor AdWords-klanten die gebruikmaken van conversietracering. AdWords-klanten leren hoeveel gebruikers op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar pagina's met een tag voor het bijhouden van conversies. AdWords-klanten ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik ervan. In dat geval moet de conversiecookie worden uitgeschakeld in de gebruikersinstellingen van de browser. Op deze manier worden geen gegevens opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

Conversiecookies worden opgeslagen op basis van Art. 6 para. 1 lit. f EU GDPR. Als websitebeheerder hebben we een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en onze reclame te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a EU GDPR. Uw toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Volgens Google kunnen de verzamelde gegevens ook worden doorgegeven aan de VS en andere derde landen. Google neemt actief deel aan het EU-VS Data Privacy Framework, dat de correcte en veilige overdracht van persoonlijke gegevens van EU-burgers naar de VS regelt. Meer informatie hierover vindt u op https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en. Google maakt ook gebruik van zogenaamde standaard contractuele clausules (Art. 46 (2) en (3) EU GDPR). Standaard contractuele clausules zijn sjablonen van de Europese Commissie die ervoor zorgen dat de verwerking van uw persoonsgegevens bij overdracht naar een derde land (zoals de VS) onderworpen is aan een beveiligingsniveau dat overeenkomt met dat van de GDPR van de EU. U kunt de bijbehorende standaard contractbepalingen hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de. Door middel van het EU-VS Data Privacy Framework en de standaard contractuele clausules verplicht Google zich te voldoen aan het Europese niveau van gegevensbescherming bij het verwerken van uw relevante gegevens, zelfs als de gegevens worden opgeslagen, verwerkt en beheerd in de VS.

Details over Google Ads en Google Conversion Tracking zijn te vinden in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Met een moderne webbrowser kunt u het plaatsen van cookies controleren, beperken of voorkomen. Het uitschakelen van cookies kan leiden tot een beperkte functionaliteit van onze website.

Om volledig te voldoen aan de wettelijke vereisten voor gegevensbescherming, hebben we een contract voor orderverwerking afgesloten met Google.

Microsoft Reclame en Microsoft Conversie Volgen

Onze website maakt gebruik van Microsoft Advertising van Microsoft Corporate, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS.

Microsoft Advertising, voorheen "Bing Ads", is een dienst die pay-per-click advertising biedt in de zoekmachines Bing, Yahoo! en DuckDuckGo. We hebben een conversietag van Microsoft Advertising in onze website geïntegreerd. Nadat je op onze website bent gekomen via een Microsoft-advertentie, wordt er een cookie ingesteld voor conversietracering. Cookies zijn kleine tekstbestanden die je webbrowser op je eindapparaat opslaat. Met behulp van dit trackingprogramma kunnen we meer te weten komen over je gebruikersgedrag op onze website, zoals welk zoekwoord of welke advertentie je hebt gebruikt om ons te bereiken, waarop je klikt op onze website, hoeveel mensen onze website bezoeken via Microsoft Advertising en hoe lang je op onze website blijft. Met behulp van deze gegevens kunnen we onze website, advertenties en aanbiedingen veel beter afstemmen op de behoeften van onze klanten. Alle gegevens die we ontvangen hebben echter betrekking op uw gebruikersgedrag en niet op gegevens die u persoonlijk identificeren (d.w.z. geen persoonlijke gegevens). Microsoft gebruikt de gegevens ook om zijn eigen advertenties en andere diensten te optimaliseren. Wij hebben geen invloed op het verdere gebruik van de door Microsoft verzamelde gegevens. Dit geldt ook voor de duur van de gegevensopslag. Microsoft bewaart persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om zijn eigen diensten of producten te leveren of voor wettelijke doeleinden.

Als websitebeheerder hebben we een legitiem belang bij het optimaliseren van onze online service en onze marketingmaatregelen. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. f EU GDPR (gerechtvaardigde belangen). Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a EU GDPR. Uw toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Microsoft beheert zijn eigen servers wereldwijd. Uw gegevens worden daarom ook beheerd en opgeslagen in onder andere de VS. Microsoft neemt actief deel aan het EU-VS Data Privacy Framework, dat de correcte en veilige overdracht van persoonlijke gegevens van EU-burgers naar de VS regelt. Meer informatie hierover vindt u op https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en. Microsoft maakt ook gebruik van zogenaamde standaard contractuele clausules (Art. 46 (2) en (3) EU GDPR). Standaard contractuele clausules zijn sjablonen verstrekt door de EU Commissie die ervoor zorgen dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens bij overdracht naar een derde land (zoals de VS) onderworpen is aan een beveiligingsniveau dat overeenkomt met dat van de EU GDPR. U kunt de bijbehorende standaard contractbepalingen hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de. Door middel van het EU-VS Data Privacy Framework en de Standaard Contractuele Clausules, verbindt Microsoft zich ertoe te voldoen aan het Europese niveau van gegevensbescherming bij de verwerking van uw relevante gegevens, zelfs als de gegevens worden opgeslagen, verwerkt en beheerd in de VS.

Microsoft verwijst ook naar zogenaamde standaard contractuele clausules (Art. 46 (2) en (3) EU GDPR) als basis voor gegevensverwerking of gegevensoverdracht naar derde landen (landen buiten de EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. de VS in het bijzonder). Dit zijn modelclausules voorzien door een besluit van de EU-Commissie, die ervoor moeten zorgen dat uw gegevens onderworpen zijn aan een passend beschermingsniveau, zelfs als ze worden overgedragen naar of opgeslagen in derde landen. Microsoft verplicht zich dus tot naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming bij de verwerking van persoonsgegevens, zelfs als de gegevens in de VS worden opgeslagen, verwerkt en beheerd.

Meer informatie over Microsoft Advertising en Microsoft Conversion Tracking is te vinden in het privacybeleid van Microsoft op https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement?tid=331674320569. Meer informatie over de standaardcontractbepalingen van Microsoft is te vinden op https://learn.microsoft.com/en-us/compliance/regulatory/offering-eu-model-clauses.

Als u niet wilt deelnemen aan het volgen van Microsoft Advertising, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik ervan. Als u niet wilt dat op interesses gebaseerde advertenties van Microsoft Advertising aan u worden weergegeven, kunt u de functie uitschakelen op https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout. U kunt ook alle cookies in uw browser deactiveren, beheren of verwijderen.

We hebben een orderverwerkingscontract afgesloten met Microsoft om volledig te voldoen aan de wettelijke vereisten voor gegevensbescherming.

Meta

Meta pixel

Onze website gebruikt de meta pixel voor het bijhouden van conversies. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland.

We willen onze diensten en producten alleen tonen aan diegenen die er echt in geïnteresseerd zijn. Het doel van de gegevensverwerking is daarom het onderzoeken van gebruikersgedrag en het analyseren van de impact van online marketingmaatregelen en de selectie van online advertenties op andere platforms, die automatisch worden geselecteerd door middel van real-time biedingen op basis van gebruikersgedrag. Met behulp van de metapixel kunnen onze reclamemaatregelen beter worden afgestemd op uw wensen en interesses. Meta-gebruikers (als ze gepersonaliseerde reclame hebben toegestaan) krijgen passende reclame te zien. De categorieën van verwerkte gegevens zijn gegevens over het gebruik van de website en de registratie van kliks op afzonderlijke elementen.

De verzamelde gegevens zijn anoniem en kunnen niet door ons als beheerder van deze website worden ingezien en worden alleen gebruikt in het kader van het plaatsen van advertenties. Wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens kan gebruiken voor eigen analysedoeleinden en advertenties in overeenstemming met de Facebook Data Usage Policy. Dit gebruik van de gegevens kan niet worden beïnvloed door ons als websitebeheerder.

De meta pixel wordt gebruikt op basis van Art. 6 para. 1 lit. f EU GDPR. Als websitebeheerder hebben we een legitiem belang bij effectieve reclamemaatregelen, waaronder sociale media. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 letter a EU GDPR. Uw toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meta Lead Ads (direct formulier)

We gebruiken zogenaamde Meta Lead Ads voor het bijhouden van conversies. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland.

Wij gebruiken Meta Lead Ads voor het genereren en kwalificeren van leads. Met behulp van instant forms kunnen we informatie verzamelen van mensen die geïnteresseerd zijn in ons bedrijf of onze diensten. We ontvangen deze informatie via een contactformulier dat wordt weergegeven op Facebook/Meta-websites (zogenaamde instant forms). De inhoud en omvang van de gegevens die in dit formulier worden gevraagd, is afhankelijk van de doeleinden van de betreffende leadcampagne. De verwerking van de gegevens is strikt gebonden aan de doeleinden die met de betreffende leadadvertentiecampagne worden nagestreefd. Deze doeleinden worden duidelijk vermeld in de lead-advertentie of op het verstrekte formulier voordat de verstrekte gegevens worden doorgegeven. Wij geven de daarin opgenomen gegevens niet door.

Het meta instant formulier wordt gebruikt op basis van Art. 6 para. 1 lit. f EU GDPR. Als websitebeheerder hebben we een legitiem belang bij effectieve reclamemaatregelen, waaronder sociale media. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies, directe reclamemaatregelen zoals registratie voor het verzenden van e-mailnieuwsbrieven), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a EU GDPR. Uw toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Volgens Meta kunnen de verzamelde gegevens ook worden doorgegeven aan de VS en andere derde landen. Meta Platforms neemt actief deel aan het EU-VS Data Privacy Framework, dat de correcte en veilige overdracht van persoonlijke gegevens van EU-burgers naar de VS regelt. Meer informatie hierover is te vinden op https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en. Meta maakt ook gebruik van zogenaamde standaard contractuele clausules (Art. 46 para. 2 en 3 EU GDPR). Standaard contractuele clausules zijn sjablonen verstrekt door de EU Commissie die ervoor zorgen dat de verwerking van uw persoonsgegevens bij overdracht naar een derde land (zoals de VS) onderworpen is aan een beveiligingsniveau dat overeenkomt met dat van de EU GDPR. U kunt de bijbehorende standaard contractbepalingen hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de. Door middel van het EU-VS Data Privacy Framework en de Standaard Contractuele Clausules, verplicht Meta zich te voldoen aan het Europese niveau van gegevensbescherming bij de verwerking van uw relevante gegevens, zelfs als de gegevens worden opgeslagen, verwerkt en beheerd in de VS.

Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Facebook: https://www.facebook.com/privacy/policy. De Meta Data Processing Terms, die verwijzen naar de Standard Contractual Clauses, zijn te vinden op https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Als je bent aangemeld bij Meta, kun je ook de remarketingfunctie "Custom Audiences" uitschakelen in de instellingen voor advertenties op https://www.facebook.com/adspreferences/advertisers. Als je geen Meta-account hebt, kun je de op gebruik gebaseerde advertenties van Meta uitschakelen op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance op https://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

LinkedIn

Inzicht Tag

Onze website gebruikt het conversietrackingprogramma LinkedIn Insight Tags. De aanbieder is het Amerikaanse bedrijf LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS. LinkedIn Ireland Unlimited (Wilton Place, Dublin 2, Ierland) is verantwoordelijk voor de gegevensbeschermingsaspecten in de Europese Economische Ruimte (EER), de EU en Zwitserland.

We kunnen de LinkedIn Insight tag gebruiken om campagnes te optimaliseren, websitebezoekers te retargeten en meer te weten te komen over onze doelgroep. Als een websitebezoeker geregistreerd is bij LinkedIn, kunnen we hun belangrijkste professionele gegevens analyseren (bijv. carrièreniveau, bedrijfsgrootte, land, locatie, branche en functietitel) en zo onze website beter afstemmen op de respectievelijke doelgroepen. We kunnen LinkedIn Insight Tags ook gebruiken om te meten of bezoekers van onze website daar een bepaalde actie ondernemen (conversiemeting). Conversiemetingen kunnen ook worden uitgevoerd op verschillende apparaten (bijv. van pc naar tablet). LinkedIn Insight Tag biedt ook een retargetingfunctie die we kunnen gebruiken om gerichte reclame weer te geven aan bezoekers van onze website buiten de website om, waarbij volgens LinkedIn geen identificatie van de geadresseerde van de reclame plaatsvindt. LinkedIn zelf verzamelt ook logbestanden (URL, referrer URL, IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen en tijdstip van toegang). De IP-adressen worden verkort of gepseudonimiseerd. De door LinkedIn verzamelde gegevens kunnen door ons als websitebeheerder niet aan specifieke personen worden toegewezen. LinkedIn slaat de verzamelde persoonsgegevens van websitebezoekers op zijn servers in de VS op en gebruikt ze voor zijn eigen reclamedoeleinden. LinkedIn anonimiseert de gegevens binnen 7 dagen. Het verwijdert de gegevens weer binnen 90 dagen.

Het gebruik van LinkedIn Insight is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f EU GDPR. Als websitebeheerder hebben we een legitiem belang bij effectieve reclamemaatregelen, waaronder sociale media. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a EU GDPR. Uw toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Volgens LinkedIn kunnen de verzamelde gegevens ook worden doorgegeven aan de VS en andere derde landen. LinkedIn is een dochteronderneming van Microsoft LLC. Microsoft neemt actief deel aan het EU-VS Data Privacy Framework, dat de correcte en veilige overdracht van persoonsgegevens van EU-burgers naar de VS regelt. Meer informatie hierover kan je vinden op https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en. LinkedIn gebruikt ook zogenaamde standaard contractuele clausules (Art. 46 (2) en (3) EU GDPR). Standaard contractuele clausules zijn sjablonen voorzien door de EU Commissie die ervoor zorgen dat de verwerking van jouw persoonsgegevens bij overdracht naar een derde land (zoals de VS) onderworpen is aan een veiligheidsniveau dat overeenstemt met dat van de EU GDPR. U kunt de overeenkomstige standaard contractuele clausules hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de. Meer details vindt u hier: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa en https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs. Via het EU-VS Data Privacy Framework en de Standaard Contractuele Clausules, verbindt LinkedIn zich ertoe het Europese niveau van gegevensbescherming na te leven bij de verwerking van jouw relevante gegevens, ook al worden de gegevens in de VS opgeslagen, verwerkt en beheerd.

Meer informatie over LinkedIn Insight Tag vind je op https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a427660. Je kunt ook meer informatie vinden over de gegevens die LinkedIn Insight Tag verwerkt en opslaat in LinkedIn's privacybeleid op https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Lead Gen formulieren

We gebruiken leadgeneratietools in het kader van nieuwe klantenwerving. Een lead is een potentiële klant die zijn contactgegevens doorgeeft aan een bedrijf waarvan de diensten of producten hem interesseren, zodat er contact met hem kan worden opgenomen. Wij gebruiken Lead Gen Forms, de leadgeneratiedienst van LinkedIn, voor dit doel. Lead Gen Forms zijn advertentiecircuits op LinkedIn die de integratie van contactformulieren in gesponsorde inhoud mogelijk maken.

Als je contact met ons opneemt via LinkedIn leadgeneratieformulieren, worden persoonlijke gegevens (bv. naam en e-mailadres, functietitel) door LinkedIn opgeslagen en aan ons doorgegeven. Wij gebruiken de gegevens om contact met u op te nemen, om u gerichte informatie over diensten en producten te geven en voor marketingdoeleinden. Het gebruik van leadgeneratietools dient onze public relations en communicatie met geïnteresseerde partijen.

De wettelijke basis voor de analyse van de LinkedIn leadformulieren is je vrijwillige toestemming die je hebt gegeven door de formulieren te versturen (Art. 6 para. 1 lit. a EU GDPR). U kunt uw toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken via de contactgegevens op onze website.

Volgens LinkedIn kunnen de verzamelde gegevens ook worden doorgegeven aan de VS en andere derde landen. LinkedIn is een dochteronderneming van Microsoft LLC. Microsoft neemt actief deel aan het EU-VS Data Privacy Framework, dat de correcte en veilige overdracht van persoonsgegevens van EU-burgers naar de VS regelt. Meer informatie hierover kan je vinden op https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en. LinkedIn gebruikt ook zogenaamde standaard contractuele clausules (Art. 46 (2) en (3) EU GDPR). Standaard contractuele clausules zijn sjablonen voorzien door de EU Commissie die ervoor zorgen dat de verwerking van jouw persoonsgegevens bij overdracht naar een derde land (zoals de VS) onderworpen is aan een veiligheidsniveau dat overeenstemt met dat van de EU GDPR. U kunt de overeenkomstige standaard contractuele clausules hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de. Meer details vindt u hier: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa en https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs. Via het EU-VS Data Privacy Framework en de Standaard Contractuele Clausules, verbindt LinkedIn zich ertoe het Europese niveau van gegevensbescherming na te leven bij de verwerking van jouw relevante gegevens, ook al worden de gegevens in de VS opgeslagen, verwerkt en beheerd.

Voor meer informatie over hoe LinkedIn jouw gegevens gebruikt, kan je het privacybeleid van LinkedIn raadplegen op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy of https://business.linkedin.com/de-de/marketing-solutions/native-advertising/lead-gen-ads.

Wij bewaren de gegevens die u ons via Lead Gen Forms toestuurt gedurende 2 jaar na ontvangst van het ingevulde formulier. Daarna worden je gegevens verwijderd, mits er geen wettelijke bewaartermijnen zijn die dit tegenspreken. Op LinkedIn worden de leadgegevens na 90 dagen automatisch verwijderd.

Je hebt de mogelijkheid om dit in de toekomst te voorkomen door een opt-out-cookie in te stellen: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Duur van de opslag van persoonlijke gegevens

De duur van de opslag van persoonlijke gegevens is gebaseerd op de relevante wettelijke bewaarplichten, bijvoorbeeld uit het handels- en belastingrecht. Na afloop van de betreffende periode worden de betreffende gegevens routinematig gewist. Als gegevens nodig zijn voor het nakomen van een contract of het initiëren van een contract of als we een gerechtvaardigd belang hebben bij verdere opslag, worden de gegevens verwijderd als ze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden of als u uw recht op herroeping of bezwaar hebt uitgeoefend.

Uw rechten

Hieronder vindt u een lijst met de rechten van de betrokkene ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:  

(1) Het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt in overeenstemming met Art. 15 EU GDPR. In het bijzonder kunt u informatie opvragen over de doeleinden van de verwerking, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode, het bestaan van een recht op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht op beroep, de herkomst van uw gegevens indien deze niet door ons zijn verzameld, evenals het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de details daarvan.

(2) Het recht om de onmiddellijke correctie te eisen van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen in overeenstemming met Art. 16 EU GDPR.  

(3) Het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen in overeenstemming met Art. 17 EU GDPR, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims.

(4) Het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen in overeenstemming met Art. 18 EU GDPR, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onwettig is, maar u weigert de gegevens te wissen en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u de gegevens nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met Art. 21 EU GDPR.  

(5) Het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat of om te verzoeken dat deze worden doorgegeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke in overeenstemming met Art. 20 GDPR.  

(6) Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in het geval van een schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming in overeenstemming met art. 77 EU GDPR. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties is de staatsfunctionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin de maatschappelijke zetel van ons bedrijf is gevestigd. De contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming zijn:

De staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie
Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart
Telefoon: +49 (0) 711 615 541-0
Fax: +49 (0) 711 615 541-15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de

(7) Recht om verleende toestemming in te trekken conform Art. 7 (3) EU GDPR. U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van gegevens te allen tijde in te trekken met werking voor de toekomst. In geval van intrekking zullen wij de betreffende gegevens onmiddellijk wissen, tenzij verdere verwerking kan worden gebaseerd op een rechtsgrondslag voor verwerking zonder toestemming. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voordat deze werd ingetrokken.

Recht van bezwaar

Als uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt op basis van gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f EU GDPR, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met Art. 21 EU GDPR, voor zover dit gebeurt om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie. Voor zover het bezwaar is gericht tegen de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, heeft u een algemeen recht van bezwaar zonder de eis om een bijzondere situatie te specificeren.  

Als u gebruik wilt maken van uw recht op annulering of bezwaar, stuurt u een e-mail naar privacy@flexopus.com.

Wijzigingen in ons privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid indien nodig bij te werken, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Op deze manier kunnen we het aanpassen aan de huidige wettelijke vereisten en rekening houden met wijzigingen in onze diensten, bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe diensten. De huidige versie is van toepassing op uw bezoek.