Afdruk

EIGENAAR

Flexopus GmbH

Schlosserstr. 2
70180 Stuttgart

+49 711 342 085 05
info@flexopus.com

HRB 781714 - Rechtbank Stuttgart
UStId: DE348076557
Bedrijfsleiders: Philipp Wahju, Daniel Fafula
Gemachtigd ondertekenaar: Markus Merkle

Verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 55 lid 2 RStV:
Philipp Wahju

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: Hiscox SA, bijkantoor Duitsland, Arnulfstraße 31, D-80636 München
Toepassingsgebied: Wereldwijd (behalve VS en Canada)

Wij zijn niet verplicht en niet bereid om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten in de zin van de VSBG.


Aansprakelijkheid voor inhoud

Alle inhoud van onze website is met de grootste zorg en naar beste weten samengesteld. We kunnen echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met de algemene wetten volgens § 7 (1) van de Duitse Telemediawet (TMG). Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden te onderzoeken die duiden op illegale activiteiten. Verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie in overeenstemming met algemene wetten blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit opzicht is echter pas mogelijk vanaf het moment dat een concrete overtreding van de wet bekend wordt. Als we kennis nemen van de bovengenoemde overtredingen, zullen we deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Beperking van aansprakelijkheid voor externe links

Onze website bevat links naar externe websites van derden. Wij hebben geen invloed op de inhoud van deze direct of indirect gelinkte websites. Daarom kunnen wij niet instaan voor de juistheid van de inhoud van de "externe links". Voor de inhoud van de externe links zijn de respectievelijke aanbieders of exploitanten (originators) van de sites verantwoordelijk. De externe links werden op het moment van koppelen gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen en waren op het moment van koppelen vrij van illegale inhoud. Een voortdurende controle van de inhoud van de externe links is niet mogelijk zonder concrete aanwijzingen van wetsovertredingen. In het geval van directe of indirecte links naar websites van derden die buiten ons verantwoordelijkheidsgebied liggen, zou er alleen een aansprakelijkheidsverplichting bestaan in het geval dat wij kennis nemen van de inhoud en het voor ons technisch mogelijk en redelijk zou zijn om het gebruik ervan te voorkomen in het geval van illegale inhoud. Deze disclaimer is ook van toepassing op links en verwijzingen binnen onze eigen website "Naam van uw domein" van vragenstellers, bloggers, gasten van het discussieforum. Aansprakelijkheid voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van informatie die op deze manier wordt gepresenteerd, ligt uitsluitend bij de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen en niet bij degene die via links slechts naar de betreffende publicatie verwijst. Als wij kennis nemen van wetsovertredingen, zullen wij de externe links onmiddellijk verwijderen.

Copyright

De op onze website gepubliceerde inhoud en werken vallen onder het Duitse auteursrecht ( http://www.gesetze-im-internet.d /bundesrecht/urhg/gesamt.pdf ) . De reproductie, verwerking, verspreiding en elke vorm van gebruik van het intellectuele eigendom in ideële en materiële zin van de auteur buiten de grenzen van het auteursrecht vereisen de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve auteur in de zin van het auteursrecht ( http://www.gesetze-im internet.de/bundesrecht/urhg/gesamt.pdf ). Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor privé- en niet-commercieel gebruik. Als de inhoud op onze website niet door ons is gemaakt, moeten de auteursrechten van derden in acht worden genomen. Inhoud van derden wordt als zodanig aangeduid. Mocht u desondanks een inbreuk op het auteursrecht constateren, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Als wij kennis nemen van inbreuken, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Beeldbronnen

De website bevat foto's van https://www.pexels.com/ en https://www.freepik.com/

Maak een vrijblijvende afspraak!

Wil je meer weten over Flexopus, de functies en prijzen of een afspraak maken voor een demo? We geven je graag advies en vinden de perfecte oplossing voor jou.